„Spotkanie czwartkowe” w Domu Ekonomisty w Koszalinie – 18 maja 2017 r.

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie uprzejmie zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjne „U ekonomistów” na temat: ZNACZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W PODEJMOWANIU DECYZJI BIZNESOWYCH Do dyskusji wprowadzi Pani mgr Katarzyna Sochacka – Ostrówka, absolwentka WNE Politechniki Koszalińskiej, autorka pracy magisterskiej pod powyższym tytułem.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Domu Ekonomisty w Koszalinie, ul. Franciszkańska 52. Prosimy zaprosić Przyjaciół i Znajomych.


Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie

Centrum Pieniądza 05.2016

Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem popularyzującym wiedzę na temat ekonomii i historii pieniądza. Celem jego działalności jest przybliżenie zagadnień związanych z: rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej. W CENTRUM DOWIESZ SIĘ M.IN:

 • Ile waży największa europejska moneta? Dlaczego jest tak duża i ciężka?
 • Jak wyglądały pierwsze polskie banknoty? Kto i kiedy je emitował?
 • Jak są zabezpieczone współczesne banknoty? Jak odróżnić oryginał od falsyfikatu?
 • Ile jest warta ważąca 12,5 kg sztaba złota?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz odwiedzając naszą nowoczesną placówkę edukacyjną w centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

WSTĘP DO CENTRUM PIENIĄDZA NBP IM. SŁAWOMIRA S. SKRZYPKA JEST BEZPŁATNY! Zachęcamy do obejrzenia filmów prezentujących Centrum Pieniądza NBP :

https://www.youtube.com/watch?v=b8XHVLf_imU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=6AHebSVdOJo

WSTĘP DO CENTRUM PIENIĄDZA NBP IM. SŁAWOMIRA S. SKRZYPKA JEST BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.cpnbp.pl


„Spotkanie czwartkowe” w Domu Ekonomisty w Koszalinie – 30 marca 2017 r.

Mielno miastem – zmiana dla mieszkańców oraz turystów.
Mielno, które zaprasza nad morze ale pewnie i może więcej zaoferować. Czym nas zaskoczy Miasto Mielno?
O tym będziemy dyskutować już w najbliższy czwartek Zapraszamy!
MIELNO – NOWE MIASTO NA POMORZU ŚRODKOWYM STRATEGIA ROZWOJU MIELNA.
Gościem specjalnym będzie Pan Marcin Sobierajski, Pełnomocnik Burmistrza do spraw Strategii Rozwoju Mielna.
Spotkanie odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz.17.00 w Domu Ekonomisty w Koszalinie.


Wyniku Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2016

K o m u n i k a t

o wynikach XXI edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione w roku akademickim 2015/2016

Zarząd  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  informuje,  że  na  ogłoszoną

w lutym 2016 roku  XXI  edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie

z dziedziny nauk ekonomicznych, związanych tematycznie z Pomorzem Środkowym, zgłoszonych zostało 7 prac magisterskich, wszystkie z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 

Powołane przez Zarząd Oddziału jury Konkursu, w składzie:

 • dr Stanisław Bartoszewski             – przewodniczący,
 • mgr Danuta Borsuk – Zawadzka    – sekretarz,
 • mgr Genowefa Charkiewicz           – członek,
 • mgr Alina Kruk                               – członek,
 • inż. Henryk Pacjan                         – członek,
 • mgr Lech Świerczyński                   – członek i
 • dr Eugeniusz Żuber                          – członek,

po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi pracami, postanowiło wyróżnić 2 prace:

1/ Źródla finansowania inwestycji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Rejonowego Szpitala w Kołobrzegu, napisana przez Monikę Derwisz podkierunkiem prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej i

2/ Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014, napisaną przez Jolantę Niedziałek pod kierunkiem dr Luizy Ossowskiej.

Nagród nie przyznano.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie składa laureatkom Konkursu i promotorom wyróżnionych prac serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej i dydaktycznej.

Koszalin, dnia 29 września 2016 roku.


Koszalińska Karta Seniora

Tematem czerwcowego spotkania dyskusyjnego „U ekonomistów” była Koszalińska Karta Seniora. Zaprezentowała ją z dużym osobistym zaangażowaniem Pani Dorota Gruszeczka z Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Koszalińska Karta Seniora uprawnia do korzystania z ulg i zniżek przy zakupie produktów oraz usług spośród wielu firm oraz instytucji, które przystąpiły do Programu. Dotychczas wpłynęło ponad 7 tys. wniosków o wydanie Koszalińskiej Karty Seniora.

notatka ze spotkania Koszalińska Karta Seniora


Seminarium „ODDZIAŁYWANIE SAMORZĄDU NA FUNKCJE TURYSTYCZNE MIASTA”

Zamiast tradycyjnego spotkania czwartkowego „U ekonomistów” w miesiącu maju Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie uprzejmie zaprasza na seminarium na temat: „ODDZIAŁYWANIE SAMORZĄDU NA FUNKCJE TURYSTYCZNE MIASTA”.

Seminarium odbędzie się w środę, 11 maja 2016 r. o godz. 10:30 w auli Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6E (parter). Szczegółowy program seminarium poniżej.

program seminarium


Projekt „Domowe finanse”

Uprzejmie informujemy, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Koszalin przy współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Zespołem Szkół nr 1 w Koszalinie oraz TV MAX otrzymało grant banku BZWBK Grupa Santander w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” na realizację programu „Domowe finanse”.

Cel i założenia projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagranymi odcinkami programu „Wiem za co płacę”, w których w roli ekspertów uczestniczą również przedstawiciele naszego stowarzyszenia:

 1. Zapowiedź projektu –  www.youtube.com/watch?v=7-svRoX6CtU
 2. Emerytura – OFE czy ZUS? – www.youtube.com/watch?v=lHibktEbgI8
 3. II filar ubezpieczeń: IKE, IKZE,PPE – www.youtube.com/watch?v=5ENeQDoMejg
 4. Spadek, darowizna, pożyczka a podatek – www.youtube.com/watch?v=oCcrLRXepAI
 5. Funkcjonowanie parabanków – regulacje prawne, zagrożenia – www.youtube.com/watch?v=M0BbcLpsyfU
 6. Fundusze inwestycyjne – czy warto? – www.youtube.com/watch?v=nr6hHoMHs6A
 7. Moja pierwsza firma – od czego zacząć? – www.youtube.com/watch?v=k1MVIuFK4U8
 8. Czy każdy dochód należy opodatkować? – www.youtube.com/watch?v=xkgWyoMI9C4
 9. Produkty bankowo-ubezpieczeniowe – korzyści i zagrożenia – www.youtube.com/watch?v=ejvyZHnTal0