XIII Zjazd członków PTE w Koszalinie – 11 kwietnia 2015 r.

W dniu 11 kwietnia 2015 roku odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy koszalińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami na temat tego wydarzenia!

Więcej informacji o Zjeździe…

Podczas Zjazdu odczytano Sprawozdanie z działalności Oddziału PTE w Koszalinie w latach 2010-2015:

Sprawozdanie z działalności…