Zaproszenie na Jubileuszową Konferencję – Mielno 18-19.10.2018

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej wraz PTE Oddział w Koszalinie mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „SZANSE I ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ XXI WIEKU Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW REGIONALNYCH”, która odbędzie się 18-19 października 2018 r. Konferencja jest zorganizowana z okazji podwójnego jubileuszu: 25-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz 60-lecia istnienia PTE na Pomorzu Środkowym.

Gościem honorowym konferencji będzie Pani Prezes PTE prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

Zakres tematyczny konferencji – Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych:

  • aspekt środowiskowy (ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo),
  • aspekt społeczno-kulturowy (kwestie demograficzne, socjalne, polityka społeczna, rozwiązania instytucjonalne),
  • aspekt gospodarczy (globalizacja, konkurencyjność, rynek energii, rolnictwo, zrównoważony rozwój, rachunkowość i finanse),
  • aspekt prawno-administracyjny (umowy handlowe, podstawy prawne zabezpieczające rozwój regionalny, produkt regionalny),
  • aspekt bezpieczeństwa (demokracja a prawo człowieka do pracy).

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuły będą publikowane w jednym z poniższych czasopism:

  • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,
  • Journal of Agribusiness and Rural Development (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji angielski,
  • Studia Prawno-Ekonomiczne (12 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,
  • INTERCATHEDRA (10 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,
  • Zeszyty Naukowe WNE (6pkt na liście MNiSW), język polski lub angielski.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie nie tylko platformą prezentacji wyników pracy naukowej, wymiany myśli i poglądów na tematy ekonomiczne, ale posłuży również nawiązaniu kontaktów, które w przyszłości zaowocują wartościowymi pomysłami i inicjatywami o charakterze naukowym, projektowym i zawodowym.

Strona internetowa konferencji

Komunikat 1