Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

  • Oddział w Koszalinie
  • ul. Franciszkańska 52  75-254 Koszalin
  • tel. kom. 609-712-858 lub 505-483-064
  • email: poczta@pte.koszalin.pl
  • NIP: 669-050-19-63    REGON: 330052211    KRS: 0000033989

 Konto bankowe: ING Bank Śląski SA nr 08 1050 1559 1000 0023 0536 4479


Dyżury członków Zarządu Oddziału: