Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

  • Oddział w Koszalinie
  • ul. Franciszkańska 52  75-254 Koszalin
  • tel./fax 94 3433333
  • email: poczta@pte.koszalin.pl
  • KRS: 669-050-19-63       REGON: 330052211

 Konto bankowe: ING Bank Śląski SA nr 08 1050 1559 1000 0023 0536 4479

SOBOTA – DZIEŃ OTWARTY w PTE

  • Biuro Oddziału czynne w każdą sobotę w godz. 10.00 – 15.00

Dyżury członków Zarządu Oddziału:

  • Prezes Oddziału mgr Jadwiga Topolan:  czwartek  – godz. 16.00 – 18.00
  • Wiceprezes Zarządu Oddziału dr Stanisław Bartoszewski:   sobota – godz. 10.00 – 14.00
  • lub tel. 602 150 605