Konwersatoria „Czwartki u Ekonomistów” to realizowany od 2006 roku cykl spotkań na które zapraszani są przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, samorządowcy oraz wszyscy zainteresowani dyskusją o ekonomii.

Ideą organizowanych przez nas spotkań jest inspirowanie przemian i reform gospodarczo-ustrojowych przez środowiska nauki, praktyki gospodarczej i publicystyki. Spotkania prowadzone są w formie otwartej debaty w trakcie której uczestnicy mają możliwość wymiany myśli, poglądów i komentarzy.


Tematyka spotkań w 2015 r.

 • Co trzeba wiedzieć, udając się do lekarza ?
 • Tajemnice ubezpieczeń (komunikacyjnych, majątkowych, na życie);
 • Educational system in United States of America;
 • Inwestycje norweskie na Wybrzeżu Koszalińskim – prezentacja firmy Firmus Group;
 • Rachunkowość przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • Jakie znaczenie mieć będzie rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników ?
 • Znaczenie inwestycji zrealizowanych w Koszalinie w latach 2007-2013 dla jakości życia mieszkańców;
 • Nasz Koszalin … Refleksje o przeszłości, dniu dzisiejszym i przyszłości Koszalina.

 

Tematyka spotkań w 2016 r

 • styczeń – Upadłość konsumencka.
 • luty – Co robi Północna Izba Gospodarcza?
 • marzec – Migracje, rynek pracy