KADENCJA 2015-2020

Wybory przeprowadzono w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 11.04.2015 r.

Zarząd Oddziału:

 1. mgr Jadwiga TOPOLAN (prezes), tel. 609-712-858
 2. dr Rafał Rosiński (wiceprezes)
 3. dr Krzysztof Dziadek (wiceprezes)
 4. mgr Danuta BORSUK-ZAWADZKA (sekretarz)
 5. prof. dr hab. Włodzimierz DELUGA

Komisja Rewizyjna:

 1. Lech ŚWIERCZYŃSKI (przewodniczący)
 2. Jan BOROWSKI
 3. Jadwiga HOŃKO

Rada Naukowa:

 1. prof. dr hab. Danuta ZAWADZKA (przewodniczący)
 2. prof. dr hab. Michał JASIULEWICZ
 3. dr Małgorzata CZERWIŃSKA-JAŚKIEWICZ
 4. dr Agnieszka JAKUBOWSKA
 5. dr Anna Rosa
 6. dr Beata ZALESKA
 7. dr Eugeniusz ŻUBER