Ponad 60-letnia historia naszego Oddziału i współpracujący z nami najwyższej klasy eksperci gwarantują wysoką jakość realizacji usług, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Wyrazem tego, są między innymi referencje wielu firm, jakie PTE uzyskało w ostatnich latach.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług doradczych i eksperckich, która obejmuje:


W obszarze zarządzania:

 • programy naprawcze i restrukturyzacyjne, w tym:
 • analizy prawne,
 • analizy ekonomiczne,
 • analizy z zakresu ochrony środowiska,
 • wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych składników jego majątku, przy wykorzystaniu różnych metod i ekspertyz rzeczoznawców,
 • biznes plany,
 • studia wykonalności
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • o projektowanie struktur organizacyjnych, budowa i zarządzanie zespołem pracowniczym, rozwiązywanie konfliktów, budowanie kompleksowych systemów motywacyjnych
 • usprawnianie systemów organizacji i zarządzania
 • zarządzanie strategiczne i controlling – analizy pozycji konkurencyjnej, efektywność realizowanej strategii, analizy konkurencji

 


W obszarze rzeczoznawstwa i wycen:

 • wycena majątku, akcji, analizy ekonomiczno-finansowe, opinie i ekspertyzy techniczno – ekonomiczne, biznes plany dla potrzeb uruchamianej lub istniejącej działalności gospodarczej

 


W obszarze pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej

 • doradztwo i aplikacje w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, a w szczególności:
 • opracowania wniosków,
 • kompletacji wymaganych dokumentów,
 • opracowania planów biznesowych i studiów wykonalności

Jeżeli będziesz zainteresowany skorzystaniem z naszych usług, prosimy o kontakt.