Jednym z celów statutowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych.

Oddział w Koszalinie czyni to poprzez wspieranie aktywności wydawniczej naszego środowiska. Pomagamy w publikowaniu tradycyjnych książek we współpracujących z nami wydawnictwach oraz umożliwiamy publikacje opracowań naukowych w postaci elektronicznej. Zachęcamy do dzielenia się najnowszymi wynikami badań, pracami dyplomowymi i doktoranckimi poprzez ich elektroniczną publikację.

Autorów zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Oddziałem.

Normal 0 21

determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy identyfikacja i ocena