Spotkanie świąteczne w PTE – 17.12.2019

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału PTE w Koszalinie na spotkanie świąteczne u Ekonomistów, które odbędzie się 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17. Podczas spotkania dr Agnieszka Jakubowska i dr Kamila Radlińska zaprezentują relację z przebiegu X Kongresu Polskich Ekonomistów, który odbył się 28-29 listopada 2019 r. w Warszawie. Dr Rafał Rosiński przedstawi zmiany, które wystąpią w najbliższym czasie polskim systemie emerytalnym w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK). Ponadto przekazane zostaną informacje związane z bieżącą działalnością Oddziału.
Spotkanie odbędzie się w Domu Ekonomisty w Koszalinie przy ulicy Franciszkańskiej 52.
Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie


Taka świecka biegowa tradycja – 21.12.2019

Oddział PTE w Koszalinie zaprasza do przyłączenia się akcji wspierającej Stowarzyszenie Pomocy Osób z Autyzmem. W dniu 21 grudnia 2019 r. w miejscowości Kłos pod Koszalinem odbędzie się akcja, podczas której będzie można aktywnie spędzić czas i jednocześnie wesprzeć dzieci z oddziału koszalińskiego szpitala.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji !!!!


Zaproszenie na X Kongres Ekonomistów Polskich

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie zachęca do uczestnictwa X Kongresie Ekonomistów Polskich, które odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Warszawie.

X Kongres Ekonomistów Polskich ukierunkowany jest na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie: https://kongresekonomistow.pl/


Szkolenie Klasyfikacja Budżetowa

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.” Klasyfikacja Budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów”, które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Koszalinie.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz pracowników dysponującymi środkami (dokonującymi zakupów).

Program: https://praxis-logos.pl/koszalin-kb-2019-11-22/
Zapisy: https://praxis-logos.pl/zgloszenie-koszalin-2019-11-22/


Spotkanie czwartkowe U ekonomistów – 16.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie zaprasza na spotkanie czwartkowe u Ekonomistów połączone z uroczystością rozdania nagród i wyróżnień uczestnikom XXIII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione  w roku akademickim 2017/18. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany wykład na temat „Rola  marketingu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym na przykładzie Gminy Darłowo”. Prelegentem będzie Pan Marceli Lichacy, laureat XXIII edycji Konkursu.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w Domu Ekonomisty w Koszalinie, ul. Franciszkańska 52

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu wraz z promotorami, nauczycieli akademickich, studentów, członków oraz przyjaciół PTE.

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie


Spotkanie czwartkowe U ekonomistów – 16.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie czwartkowe “U ekonomistów” na temat “Działalność Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – perspektywy działania oraz propozycje wykorzystania środków unijnych”. Temat zaprezentuje Pan Adam Ostaszewski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 w Domu Ekonomisty w Koszalinie, ul. Franciszkańska 52.

Zapraszamy wraz z przyjaciółmi i znajomymi.

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie


Zaproszenie na Jubileuszową Konferencję – Mielno 18-19.10.2018

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej wraz PTE Oddział w Koszalinie mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. “SZANSE I ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ XXI WIEKU Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW REGIONALNYCH”, która odbędzie się 18-19 października 2018 r. Konferencja jest zorganizowana z okazji podwójnego jubileuszu: 25-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz 60-lecia istnienia PTE na Pomorzu Środkowym.

Gościem honorowym konferencji będzie Pani Prezes PTE prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

Miejsce konferencji: Royal Park Hotel & SPA ***, ul. Wakacyjna 6, 76-032 Mielno.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie nie tylko platformą prezentacji wyników pracy naukowej, wymiany myśli i poglądów na tematy ekonomiczne, ale posłuży również nawiązaniu kontaktów, które w przyszłości zaowocują wartościowymi pomysłami i inicjatywami o charakterze naukowym, projektowym i zawodowym.

Wkrótce zamieścimy program konferencji.

Strona internetowa konferencji


Spotkanie czwartkowe „U ekonomistów” – 4.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie zaprasza na spotkanie dyskusyjne na temat “Gospodarka światowa – liberalizm, neomerkantylizm”. Temat przedstawi Pan profesor Jerzy Rembeza, kierownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Spotkanie odbędzie się 4 października 2018 roku o godz. 17.00 w Domu Ekonomisty w Koszalinie przy ulicy Franciszkańskiej 52.

Zapraszamy wraz z przyjaciółmi i znajomymi.