Spotkanie czwartkowe U ekonomistów – 16.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie zaprasza na spotkanie czwartkowe u Ekonomistów połączone z uroczystością rozdania nagród i wyróżnień uczestnikom XXIII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione  w roku akademickim 2017/18. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany wykład na temat „Rola  marketingu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym na przykładzie Gminy Darłowo”. Prelegentem będzie Pan Marceli Lichacy, laureat XXIII edycji Konkursu.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w Domu Ekonomisty w Koszalinie, ul. Franciszkańska 52

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu wraz z promotorami, nauczycieli akademickich, studentów, członków oraz przyjaciół PTE.

Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie


Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XXII edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie – 16 listopada 2017 r.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie  uprzejmie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom  XXII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z  dziedziny nauk ekonomicznych, obronione w roku akademickim 2016/2017.

W  części merytorycznej laureatka I nagrody Pani Marta Pilarczyk z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie swojej pracy  dyplomowej wprowadzi do dyskusji na temat:
ROLA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W KSZTAŁTOWANIU MOTYWACJI KONSUMENTÓW.
Uroczystość odbędzie się w czwartek, 16 listopada 2017 roku o godz. 17.00  w Domu Ekonomisty w Koszalinie, ul. Franciszkańska 52.

Zapraszamy wraz z  Przyjaciółmi i Znajomymi.


Wyniku XXII Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2017

Powołane przez Zarząd Oddziału jury Konkursu po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi pracami, postanowiło nagrodzić autorów 3 prac:

I  nagrodą:   Panią   Martę   Pilarczyk  –  za   pracę    pt.   Rola   wirtualnej   rzeczywistości w kształtowaniu motywacji uczestnictwa w turystyce ekstremalnej na przykładzie spadochroniarstwa, napisaną na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Piotra Zmyślonego;

II nagrodą: Panią mgr Katarzynę Sochacką- Ostrówkę – za pracę pt. Znaczenie systemów informacji przestrzennej w podejmowaniu decyzji biznesowych, napisaną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej pod kierunkiem Pani dr Ewy Kasperskiej;

Nagrodą specjalną Prezesa Oddziału: Panią mgr Martę Tomaszewską – za pracę pt. Metody przeciwdziałania zjawisku uchylania się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w Polsce, napisaną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej;

oraz wyróżnić 4 prace:

1/ Pani Aleksandry Katarzyny Kowalskiej pt. Znaczenie podatków w budżetach gmin powiatu bytowskiego – analiza porównawcza, napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej;

2/ Pani Agaty Kornackiej pt. Psychologiczne mechanizmy reklamy wpływające na decyzje zakupowe konsumentów, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Włodzimierza Delugi;

3/ Pani Patrycji Wruszczak pt. Pozycja konkurencyjna Koszalina wobec innych wybranych miast, napisaną pod kierunkiem Pani dr Luizy Ossowskiej;

4/ Pani mgr Anny Żywickiej pt. Znaczenie funduszy UE w finansowaniu zadań gminy Parchowo, napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej;

wszystkie z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie składa laureatom Konkursu i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej i dydaktycznej. Rozdanie nagród i wyróżnień oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych dla promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi w listopadzie, w 59. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym.

Więcej informacji –> Komunikat o wynikach konkursu


Wyniku Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2016

K o m u n i k a t

o wynikach XXI edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione w roku akademickim 2015/2016

Zarząd  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  informuje,  że  na  ogłoszoną

w lutym 2016 roku  XXI  edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie

z dziedziny nauk ekonomicznych, związanych tematycznie z Pomorzem Środkowym, zgłoszonych zostało 7 prac magisterskich, wszystkie z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 

Powołane przez Zarząd Oddziału jury Konkursu, w składzie:

 • dr Stanisław Bartoszewski             – przewodniczący,
 • mgr Danuta Borsuk – Zawadzka    – sekretarz,
 • mgr Genowefa Charkiewicz           – członek,
 • mgr Alina Kruk                               – członek,
 • inż. Henryk Pacjan                         – członek,
 • mgr Lech Świerczyński                   – członek i
 • dr Eugeniusz Żuber                          – członek,

po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi pracami, postanowiło wyróżnić 2 prace:

1/ Źródla finansowania inwestycji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Rejonowego Szpitala w Kołobrzegu, napisana przez Monikę Derwisz podkierunkiem prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej i

2/ Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014, napisaną przez Jolantę Niedziałek pod kierunkiem dr Luizy Ossowskiej.

Nagród nie przyznano.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie składa laureatkom Konkursu i promotorom wyróżnionych prac serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej i dydaktycznej.

Koszalin, dnia 29 września 2016 roku.


Projekt “Domowe finanse”

Uprzejmie informujemy, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Koszalin przy współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Zespołem Szkół nr 1 w Koszalinie oraz TV MAX otrzymało grant banku BZWBK Grupa Santander w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” na realizację programu “Domowe finanse”.

Cel i założenia projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagranymi odcinkami programu “Wiem za co płacę”, w których w roli ekspertów uczestniczą również przedstawiciele naszego stowarzyszenia:

 1. Zapowiedź projektu –  www.youtube.com/watch?v=7-svRoX6CtU
 2. Emerytura – OFE czy ZUS? – www.youtube.com/watch?v=lHibktEbgI8
 3. II filar ubezpieczeń: IKE, IKZE,PPE – www.youtube.com/watch?v=5ENeQDoMejg
 4. Spadek, darowizna, pożyczka a podatek – www.youtube.com/watch?v=oCcrLRXepAI
 5. Funkcjonowanie parabanków – regulacje prawne, zagrożenia – www.youtube.com/watch?v=M0BbcLpsyfU
 6. Fundusze inwestycyjne – czy warto? – www.youtube.com/watch?v=nr6hHoMHs6A
 7. Moja pierwsza firma – od czego zacząć? – www.youtube.com/watch?v=k1MVIuFK4U8
 8. Czy każdy dochód należy opodatkować? – www.youtube.com/watch?v=xkgWyoMI9C4
 9. Produkty bankowo-ubezpieczeniowe – korzyści i zagrożenia – www.youtube.com/watch?v=ejvyZHnTal0

Wyniku Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2015

 K o m u n i k a t o wynikach XX edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione w roku akademickim 2014/2015

Zarząd  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  informuje,  że  na  ogłoszoną w styczniu 2015 roku  XX  edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, związanych tematycznie z Pomorzem Środkowym, zgłoszonych zostało 29 prac (7 licencjackich  i 22 magisterskie), z tego: 

 •   27 prac  z Wydziału Nauk Ekonomicznych  Politechniki Koszalińskiej i 
 •   2 prace  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Powołane przez Zarząd Oddziału jury Konkursu, w składzie:                

 •   dr Stanisław Bartoszewski             – przewodniczący, 
 •   mgr Danuta Borsuk – Zawadzka    – sekretarz, 
 •   mgr Genowefa Charkiewicz           – członek, 
 •   dr Jerzy Czerwiński                      – członek, 
 •   mgr Jadwiga Hońko                     – członek, 
 •   mgr Bronisław Jarząbek                – członek, 
 •   dr Barbara Kolibowska                  – członek, 
 •   mgr Alina Kruk                            – członek, 
 •   mgr Bogdan Malinowski                – członek, 
 •   inż. Henryk Pacjan                       – członek, 
 •   mgr Anna Synak                          – członek, 
 •   mgr Lech Świerczyński                  – członek i 
 •   dr Eugeniusz Żuber                      – członek, 

stwierdziło, że 8 prac, niezwiązanych tematycznie z Pomorzem Środkowym, nie spełniało warunków Konkursu i wyłączyło je z Konkursu, mimo podjęcia w niektórych z nich ambitnych, bardzo ważnych, aktualnych, dobrze opracowanych  i wysoko ocenionych tematów, jak np. 

 • Gospodarka finansowa województwa mazowieckiego w latach 2003-2013 na tle innych województw Justyny Zalewskiej, napisana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej; 
 • Rozwój rynku bankowości elektronicznej w Polsce Natalii Kowalskiej, napisana także pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej; 
 • Efektywność wydatków sektora publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej Pauliny Szematowicz, praca licencjacka napisana pod kierunkiem Pani dr Marii Klonowskiej – Matyni; 
 • Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego głównych regionów w Polsce Natalii Katarzyny Piszcz, napisana także pod kierunkiem Pani dr Marii Klonowskiej – Matyni. 

Spośród pozostałych prac jury Konkursu postanowiło nagrodzić 2 prace: 

 • I nagrodą:  pracę napisaną przez Bartłomieja Stanisława Jewdokimowa: Finansowanie inwestycji komunalnych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Koszalina pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej;
 • II nagrodą: pracę napisaną przez Martę Kucio: Wybór optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod kierunkiem Pana dr. Rafała Rosińskiego; 

oraz wyróżnić 5 prac: 

 • pracę Magdaleny Besarab: Dokumentacja i rozliczanie podatku od towarów i usług na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego XYZ, napisaną na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej;
 • pracę Kamila Bobera: Rola marketingu ekologicznego w gospodarce odpadami, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Włodzimierza Delugi;
 • pracę  Aleksandry Katarzyny Kowalskiej: Efektywność inwestycji jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Borzytuchom w latach 2008-2013, napisaną pod kierunkiem Pani dr Marii Klonowskiej Matyni;
 • pracę Pauliny Kozłowskiej: Ocena skuteczności lokalnej polityki podatkowej na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych gminach powiatu koszalińskiego, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Jana Sobiecha;
 • pracę Danuty Mokrzyckiej: Budżetowanie zadań w jednostkach budżetowych na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie, napisaną pod kierunkiem Pani dr Anny Rosy.  

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie składa laureatom Konkursu i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej i dydaktycznej. 

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi w listopadzie, w rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym.

 

Przewodniczący jury Konkursu                                  Prezes Oddziału

dr Stanisław Bartoszewski                                   mgr Jadwiga Topolan

 

Koszalin, dnia 5 października 2015 roku