Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie realizacji celów statutowych w formie przekazywania 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu za 2010 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne uzyskało w 2004 roku status organizacji pożytku publicznego. Stwarza to możliwość uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz 1% podatku dochodowego.


Od 2006 nasz Oddział nie zatrudnia pracowników – swoją działalność prowadzimy wyłącznie siłami społecznymi naszych członków. Dlatego w tym roku ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Oddziału i innych darczyńców o wsparcie. Świadomi jesteśmy, że Państwa gest jest wyrazem zaufania do Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy. Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.

Wpływy z 1% Państwa podatków będą przeznaczone na cele statutowe Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • działań wspierających młodych ekonomistów, m.in. w zakresie fundowania nagród dla laureatów Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych
  • dotacji dla publikacji i wydawnictw naukowych wydawanych przez Oddział.

Kto może przekazać 1% podatku dochodowego?

  1. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
  4. emeryci – pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie (podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę).

Od 2008 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Obecnie to urząd skarbowy przekaże 1% podatku należnego na konto wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego.

W zeznaniu podatkowym (PIT 37) w pozycji 124 należy wpisać numer KRS 0000099464, w pozycji 125 kwotę 1% podatku. W pozycji 126 prosimy wpisać: “PTE – ODDZIAŁ W KOSZALINIE”.

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie!

→  ZOBACZ: Szczegółowe informacje na temat przekazywania 1% swoich podatków


Wesprzyj nas

Jeśli zechcieliby Państwo wspomóc nas finansowo, poniżej znajduje się numer konta, pod który można wpłacać pieniądze:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie
ul. Franciszkańska 52, 75-254 Koszalin

Rachunek bankowy ING Bank Śląski: 08 1050 1559 1000 0023 0536 4479

W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na rzecz PTE” – Oddział Koszalin”